Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem služebních bytů v ZŠ Jánského 2189 a MtŠ Klausova 2189 učitelkám MČ P-13

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 649/1999 


 


I. Souhlasí
1. s dočasným ubytováním učitelky Mgr.Hany Velebové (+ partner) ve služebním bytě Jánského 2189 na dobu určitou do 30.6.2000 s možností prodloužení


2. s dočasným ubytováním učitelek Renáty Hlubučkové a Kateřiny Jindřichové (+ dítě) ve služebním bytě 3+1 v ul. Klausova 2187


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 30.06.00


předložit do MR možnost prodloužení nájemní smlouvy na další školní rok (2000 – 2001)