Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na pronájem služebního bytu

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 430/1999

schvaluje


pronájem služebního (školnického) bytu č.2, v ZŠ Kuncova 1580, o vel. 2+1, I.kat. na dobu určitou od 1.8.1999 do 30.6.2000, za regulované nájemné Mgr.Evě Coufalové, která bude nadále vykonávat pedagogickou činnost na této škole