Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na revokaci usnesení MZ č. 014 ze dne 16.12.1998

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 57/1999

I. bere na vědomí

předložený materiál návrhu revokace usnesení Místního zastupitelstva MČ Praha 13 č. 014 ze dne 16.12.1998II. doporučuje mz

  1. revokovat usnesení MZ MČ Praha 13 č. 014 ze dne 16.12.1998  2. zvolit RNDr. Tomáše Páva do funkce neuvolněného zástupce starosty s tím, že s jeho funkcí bude spojena činnost ekonomického poradce a poradce pro legislativu


c) vyslovit souhlas s odměňováním RNDr. Tomáše Páva ve funkci neuvolněného zástupce


starosty podle Nařízení vlády ČR č. 262/94 Sb.o odměnách členů zastupitelstev § 2


sloupec 5 a 6. přílohy nařízení resp. podle Nařízení vlády ČR č. 20/97 Sb.


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 17.02.99


ve spolupráci s tajemníkem MÚ připravit materiál do MZ ve smyslu přijatého usnesení