Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na revokaci usnesení MZ č. 014 ze dne 16.12.1998

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 24/1999


 


 
 


 


 


I. REVOKUJEusnesení Místního zastupitelstva MČ Praha 13 č. 014 ze dne 16.12.1998II. Souhlasís postupem obsaženým v usnesení MR č. 057 ze dne 2.2.1999III. schvalujeprovést volbu RNDr. Tomáše Páva do funkce neuvolněného zástupce starosty MČ Praha 13

  1. VOLÍdo funkce neuvolněného zástupce starosty MČ Praha 13 pana RNDr. Tomáše PÁVA