Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0099/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0099/2022 ze dne 14.03.2022

23. Návrh na skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou

Rada městské části

I. schvaluje

a) skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. C115 (ordinace dietologické poradny, 16,19m2) v přízemí objektu PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, s nájemcem Simonou Myslíkovou, IČO 10168664, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X, dohodou ke dni 31.3.2022
b) návrh dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat dohodu o skončení nájmu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení