Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na úpravu a doplnění “Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13

29. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 91/2000

I. STAHUJE


úpravu a doplnění “Zásad” dle předloženého návrhuII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 28.03.00součinnosti s bytovou komisí a bytovým odborem zpracovat novelu “Zásad” s rozdělením do třech kategorií bytů (sociální, obecně prospěšné a ostatní)