Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na uzavírání pronájmu částí pozemků svěřených MČ Praha 13 formou typové smlouvy pro fyzické nebo právnické osoby za účelem zřízení zařízení staveniště, umístění kontejneru, atp.

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 268/1999
 


 


I. Souhlasís předložením návrhu typové smlouvy na pronájem částí pozemků pro fyzické nebo právnické osoby za účelem zřízení zařízení staveniště, umístění kontejneru,


 


II. Souhlasís uzavíráním typových smluv na pronájem pozemků za účelem zřízení zařízení staveniště, umístění kontejneru atp. na dobu max. 1 roku po předchozím souhlasu MPK


 


III. schvalujenavrhovanou cenu za pronájem pro fyzické i právnické osoby 200,-Kč/m2/rokIV. Zmocňuje


*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 30.11.99k podpisu těchto smluv s tím, že jejich seznamy budou čtvrtletně předloženy k informaci MR


 


 


 ~2 usnesení č. 268 z 10. schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 18.5.1999I. Souhlasís předložením návrhu typové smlouvy na pronájem částí pozemků pro fyzické nebo právnické osoby za účelem zřízení zařízení staveniště, umístění kontejneru,II. Souhlasís uzavíráním typových smluv na pronájem pozemků za účelem zřízení zařízení staveniště, umístění kontejneru atp. na dobu max. 1 roku po předchozím souhlasu MPKIII. schvalujenavrhovanou cenu za pronájem pro fyzické i právnické osoby 200,-Kč/m2/rokIV. Zmocňuje

*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 30.11.99k podpisu těchto smluv s tím, že jejich seznamy budou čtvrtletně předloženy k informaci MR