Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/095/2022/OMBI ze dne 28.4.2022 na pronájem prostorů sloužících podnikání

29. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0247/2023

Dokumenty ke stažení