Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na uzavření nových nájemních smluv

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 650/1999 


 


I. Souhlasí– s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4, o vel. 3+1, ve 3.podlaží, domu č.p. 2156, v Praze 5 – Nové Butovice, s paní Marií Tschornovou ve smyslu “Zásad”– s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 22, o vel. 3+1, v 7.podlaží, domu č.p. 2242, v Praze 5 – Velká Ohrada, s manžely Ivanem a Jitkou Boukalovými ve smyslu “Zásad”– s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 19, o vel. 3+1, v 6.podlaží, domu č.p. 2242, v Praze 5 – Velká Ohrada, s manžely Karlem a Naděždou Petrovými ve smyslu “Zásad”II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 15.01.00


zajistit uzavření výše uvedených nájemních smluv