Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na začlenění Střediska sociálních služeb (odd. Pečovatelské služby) Běhounkova pod ZZ JZM

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 130/2000

I. Souhlasí

se začleněním Střediska sociální péče (Pečovatelské služby) do příspěvkové organizace ZZ JZM


II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 15.03.00


předložit ke schválení zastupitelstvu nově upravenou “Zřizovací listinu ZZ JZM” a nově upravený “Statut ZZ JZM”