Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na změnu “Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ P-13” schválených MR usnesením č. 417/98

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 573/1999


 
 


 


I. Souhlasí

  1. se změnou “Zásad” v bodě 5.1. Smluvní nájemné tak, že věta “Smluvní nájemné podléhá zároveň koeficientu inflace, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo financí ČR v souvislostí s regulací nájemného” se vypouští,  2. se změnou vzorové nájemní smlouvy uzavírané za smluvní nájemné v čl. III. – Nájemné a úhrady za služby tak, že věta “Smluvní nájemné zároveň podléhá inflačnímu koeficientu, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo financí v souvislosti s deregulací nájemného” se vypouští.II. schvalujevzorový dodatek k nájemní smlouvě, který bude uzavřen se všemi nájemci, kteří mají v nájemní smlouvě uzavírané za smluvní nájemné inflační doložku.


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 30.11.99informovat správcovské firmy, aby od prosince 1999 nebylo zvyšováno nájemné u již uzavřených nájemních smluv a vypracovat k takto uzavřeným smlouvám dodatek ve smyslu bodu I. tohoto usnesení