Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 243/1999

neSouhlasí


s návrhem “Vyhlášky hl.m.Prahy o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením” vzhledem k cenám za tyto služby uplatňovaným v okolí Prahy