Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh odměny neuvolněnému zástupci starosty RNDr. Tomáši Pávovi

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 94/1999

 

usnesení  č. 094  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     STANOVÍ      


 


odměnu RNDr. Tomáše Páva ve funkci neuvolněného zástupce starosty s účinností od 17.2.1999 ve smyslu zákona o obcích (obecní zřízení) č. 267/1999 Sb. v platném znění § 45 písm. n) a podle Nařízení vlády ČR č. 262/94 Sb. o odměnách členů zastupitelstev § 2 sloupec 5. a 6. přílohy nařízení  


 


     II.     ukládá  

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 10.03.99


 


realizovat prostřednictvím ekonomického odboru vyplácení přiznané odměny