Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh postupu prací při výstavbě komunikací na území Západního Města od r. 1999

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 95/1999
 


 


 I. bere na vědomízpracované podklady v předpokládaném rozsahu a SOUHLASÍ s podáním žádosti “O zařazení těchto veřejně prospěšných staveb” (komunikace včetně pátečních rozvodů sítí: V71, V72, V73, V74, V93 a V94) do rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2000


II. Souhlasís navrženým postupem pracíIII. ukládá

*


Správní radě Fondu


 


KT: 31.12.99pro rozvoj území Západního Města (FRÚZM) dohlížet nad plněním stanovených úkolů – termínů – a průběžně informovat MZIV. ŽÁDÁ

*


prostřednictvím ZS Ing. Dvořáka


T: 01.08.99ZHMP o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu roku 2000 ve výši 50 mil. Kč na práce související s realizací veřejně prospěšných staveb na území Západního Města