Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh programu pro 14. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 8.9.2021

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0394/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0394/2021 ze dne 30.08.2021

46. Návrh programu pro 14. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 8.9.2021

Rada městské části

I. předkládá návrh programu pro 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 8.9.2021

II. doporučuje

ZMČschválit návrh programu pro 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 8.9.2021 dle přílohy č. 2 materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení