Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh programu pro 15. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 8.12.2021

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0518/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0518/2021 ze dne 22.11.2021

24. Návrh programu pro 15. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 8.12.2021

Rada městské části

I. předkládá návrh programu pro 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 8.12.2021

II. doporučuje

ZMČschválit návrh programu pro 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 8.12.2021 dle přílohy č. 2 materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení