Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh programu pro 19. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 07.09.2022

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0366/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0366/2022 ze dne 29.08.2022

57. Návrh programu pro 19. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 07.09.2022

Rada městské části

I. předkládá návrh programu pro 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 07.09.2022

II. doporučuje

ZMČschválit návrh programu pro 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 07.09.2022 dle přílohy č. 2 materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení