Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh provizoria rozpočtu na rok 1999

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 13/1998

 


      I.
     SCHVALUJE


rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 1999


     II.
     UKLÁDÁ
*    ZS Ing. Dvořákovi [MIDV]                   KT:28.02.99


ve spolupráci  s Finanční komisí MR  sledovat měsíčně rozpočtovou
disciplínu  během provizoria  a o  výsledcích průběžně informovat
místní radu