Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh smlouvy o dílo na akci „Komunitní zahrada u ZŠ Janského na části pozemku parc.č. 2342/56, k.ú. Stodůlky“

25. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0153/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 25.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0153/2022 ze dne 25.04.2022

7. Návrh smlouvy o dílo na akci „Komunitní zahrada u ZŠ Janského na části pozemku parc.č. 2342/56, k.ú. Stodůlky“

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Komunitní zahrada u ZŠ Janského na části pozemku par. č. 2342/56, k. ú. Stodůlky“, se společností Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi po dopracování s OLP podepsat smlouvu o dílo na akci „Komunitní zahrada u ZŠ Janského na části pozemku parc.č. 2342/56, k. ú. Stodůlky“, se společností Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 29.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení