Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh smlouvy o správě a aktualizaci internetových stránek časopisu STOP

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 39/2000

I. Souhlasí


s nabídkou firmy Digital Image Studio, s.r.o. na tvorbu, správu a aktualizaci internetových stránek časopisu STOP v rozsahu 16 stran z jednoho vydání bez vystavení inzerce dle návrhu smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle OLPII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.01.00podepsat smlouvu s firmou Digital Image Studio s.r.o.