Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh struktury a obsahu internetových stránek MČ Praha 13

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 38/2000


 

I. Souhlasí


s navrženou koncepcí budování internetových stránek Městské části Praha 13II. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 30.03.00vypracovat metodický pokyn pracovních postupů a odpovědnosti za obsahovou a věcnou náplň uveřejněných stránek na internetu včetně jejich aktualizace. Termín ke spuštění prvních stránek = 30.3.2000III. doporučuje

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 15.02.00požádat o nabídku zpracování, resp. udržování a aktualizaci webových stránek MČ P 13 firmu Digital Image Studio, s.r.o.