Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh svěření movitých věcí z vlastnictví hl.m.Prahy

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 580/1999
 


 


 I. doporučuje mz

  1. souhlasit se svěřením movitých věcí – bezúplatným převodem dvou hasičských vozidel Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy – z vlastnictví hl.m.Prahy do vlastní správy Prahy 13
2) uložit zástupci starosty Petru Weberovi zabezpečit realizaci bezúplatného převodu movitého majetku z vlastnictví hl.m.Prahy do majetku MČ Praha 13