Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh svěření movitých věcí z vlastnictví hl.m.Prahy

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 160/1999


 
 


 


I. Souhlasíse svěřením movitých věcí – bezúplatným převodem dvou hasičských vozidel Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy – z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastní správy Praha 13 


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 31.12.99


zabezpečit realizaci bezúplatného převodu movitého majetku z vlastnictví hl.m.Prahy do majetku MČ Praha 13