Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh vyhlášky hl.m.Prahy

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 524/1999
 


 I. Souhlasíse zařazením místních komunikací uvedených v příloze č. 1 do návrhu vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se mění vyhláška hl.m.Prahy č. 45/1997 Sb., o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Místní komunikace uvedené v příloze č. 2 budou i nadále zařazeny do zimní údržby komunikacíII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 25.10.99zaslat stanovisko Místní rady k návrhu vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se mění vyhláška hl.m.Prahy č. 45/1997 Sb., o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, tajemníkovi Magistrátu hl.m.Prahy a vedoucímu odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy