Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se mění vyhláška č. 1/1991 Sb.hl.m.Prahy o znaku a praporu hl.m.Prahy a jejich užívání, ve změní vyhlášky č. 18/1993 Sb.hl.m.Prahy

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 444/1999
 


 I. bere na vědomínávrh vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se mění vyhláška č. 1/1991Sb.hl.m.Prahy o znaku a praporu hl.m.Prahy a jejich užívání, ve změní vyhlášky č. 18/1993 Sb.hl.m.PrahyII. Souhlasíse zněním vyhlášky s touto připomínkou:


Souhlas s užíváním bude udělovat ZHMP(nikoli RZHMP).