Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho vybírání (Vyhláška o poplatku za odpady)

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 607/1999


 
 


 
I. bere na vědomítext připomínek k návrhu vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho vybíráníII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 01.12.99zaslat stanovisko MČ Praha 13, zpracované OŽP MÚ P 13, odboru infrastruktury města MHMP