Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh vyhlášky hl.m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů na území hl.m. Prahy

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 132/1999
 


 


I. NEDOPORUČUJEznění “Návrhu vyhlášky hl.m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů na území hl.m. Prahy” pro její zásadní legislativně-právní nedostatkyII. pověřuje

*


Starostu


[STAR]


KT: 30.11.99informovat HMP, že v případě schválení výše uvedené vyhlášky Městská část Praha 13 nestanovuje žádné prostory na svém území, kde by bylo užívání pyrotechnických předmětů povoleno