Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh vyhlášky hl. m. Prahy

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 43/1999

 

usnesení  č. 043  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     I.     Souhlasí             


 


s návrhem vyhlášky hl. m. Prahy – přenesení samostatné působnosti obce v územním řízení na městské části


 


     II.     ukládá       

*


Starostovi


[STAR]


T: 31.01.99


 


zaslat toto usnesení tajemníkovi MHMP v termínu do konce měsíce