Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Navýšení příspěvku zřizovatele Středisku sociálních služeb Prahy 13 o částku 829.000 Kč

06. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 0522/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0522/2021 ze dne 06.12.2021

4. Navýšení příspěvku zřizovatele Středisku sociálních služeb Prahy 13 o částku 829.000 Kč

Rada městské části

I. schvaluje

navýšení příspěvku zřizovatele Středisku sociálních služeb Prahy 13 o částku 829.000 Kč

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi informovat o usnesení RMČ ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13, RNDr. Jiřího Maška, CSc.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 17.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení