Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nedodržení termínu splatnosti první splátky kupní ceny za zprivatizované domy

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 324/1999

Souhlasí

s tím, aby bylo uplatněno penále za opožděnou platbu první splátky kupní ceny zprivatizovaných domů u těch právnických osob, které prokazatelně a vlastní vinou opozdily první splátku déle než o 30 dní