Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nesplnění pokynu vlastníka SF IKON s.r.o.

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 8/1999

 

usnesení  č. 008  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


     I.       bere  na  vědomí             


 


informaci ZS p. Webera o téměř ročním prodlení SF IKON při uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Zázvorkova 2005, což představuje mj. ztrátu MČ P 13 ve výši 7 350 Kč


 


     II.     ukládá       

*


Starostovi


[STAR]


T: 23.02.99


 


prostřednictvím Odboru vnitřního auditu a kontroly (OVAK) provést u SF IKON kontrolu dodržování postupu při  pronajímání nebytových prostor bytových objektů včetně všech vydaných pokynů vlastníka . Na  základě výsledku této kontroly předložit radě návrh řešení


 


     III.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 25.01.99


 


informovat ředitele SF IKON o rozhodnutí MR