Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nesplnění pokynu vlastníka SF INTERGATE, s.r.o.

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 24/1999

 

usnesení  č. 024  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     I.     ODKLÁDÁ


 


své rozhodnutí ve věci porušení smlouvy na výkon správy nemovitostí firmou INTERGATE, s.r.o., a to v konkrétním případě neplnění pokynu vlastníka, předloženém na jednání rady dne 26.1.1999


 


     II.     pověřuje             

*


komisi MR pro správu bytového fondu


[STAR]


T: 09.03.99


 


provést souhrnné vyhodnocení  plnění smlouvy na výkon správy nemovitostí s firmou INTERGATE, s.r.o. a předložit jej radě spolu s návrhem na opatření