Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nové Butovice – Centrum východ – administrativní část

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 187/1999

I. Souhlasí


s  výstavbou administrativního areálu na pozemcích parc. č. 2922, 2923, 2924, 2925, 2926 a 2927 mezi ulicemi Bucharova, Řeporyjská a vestibulem stanice metra Nové Butovice za těchto podmínek:


Místní rada MČ Praha 13


1) Požaduje vybudování SSZ na křižovatce Bucharova x Seydlerova.

  1. Požaduje, aby v  průběhu dalšího stupně PD projektant konzultoval na OÚR MÚ


  2. MČ Praha 13 architektonické řešení areálu, barevné a materiálové řešení fasád a


    návrh městského parteru a sadových úprav.
  3. Doporučuje zvážit v dalším stupni PD odvod dešťových vod do nejbližší vodoteče,


příp. do rybníčku v  Jinonicích nebo do retenční nádrže nad Novou Vsí.