Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nové složení likvidačních komisí

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 103/1999
 


 


 schvalujenové složení Komisí na likvidaci majetku MČ Praha 13 (tzv. Likvidačních komisí)

  • v rámci kompetencí Odboru hospodářské správy MÚ:


ZS Petr Weber, JUDr. Monika Nejedlá, Radim Soukup, Jiřina Kratochvílová, Oldřich Gabryš, Jiří Kovář, Mgr. Gabriela Strejčková, Libuše Macáková

  • v rámci kompetencí Odboru hospodářské správy školských zařízení:


ZS Ing. Milan Dvořák, JUDr. Monika Nejedlá, Radim Soukup, Evžen Mošovský, Olga Faltejsková, Eva Ložeková, Dana Adamcová, Hana Vilímová, Kamila Slavíková