Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Novelizace Statutu a Zásad používání Sociálního fondu zaměstnavatele

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 624/1999


 
 


 I. STAHUJEpředložené znění novelizovaného Statutu a Zásad používání Sociálního fondu z jednání radyII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


KT: 04.01.00dopracovat ve spolupráci s “dohadovací komisí” (starosta, zástupci starosty, radní…) Statut a Zásady používání Sociálního fondu a znovu předložit radě k projednání