Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Novelizace Statutu a Zásad používání Sociálního fondu zaměstnavatele

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 37/2000

I. bere na vědomí A SOUHLASÍ


s předloženým zněním novelizovaného Statutu a Zásad používání SFZII. doporučuje mzschválit novelu Statutu a Zásady používání Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) s platností od 1.1.2000