Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Novelizace Statutu a Zásad používání Sociálního fondu zaměstnavatele

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 170/2000

schvaluje


novelu Statutu a Zásad používání Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) s účinností od 1.1.2000