Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Objekt “KOMA”

05. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 493/1999
 


 


 I. Souhlasís tím, aby Městská část Praha 13 získala objekt KOMA (umístěný u otočky autobusů ve Stodůlkách) do majetku, resp. do dlouhodobého pronájmuII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


KT: 30.11.99podniknout příslušné kroky k převodu objektu KOMA do majetku MČ Praha 13, resp. do dlouhodobého pronájmu části objektu, který by byl využíván dle návrhu Sociálního odboru MÚ MČ P 13III. Souhlasís dlouhodobým pronájmem a s provedením rekonstrukce za finanční spoluúčasti Dopravního podniku hl. m. Prahy, přičemž MČ Praha 13 by se podílela na rekonstrukci částkou cca 370 tis.


Kč, hrazenou z VHČ MČ P 13IV. doporučuje mz


souhlasit se záměrem rekonstrukce objektu a s uvolněním potřebných finančních prostředků na realizaci rekonstrukce z vedlejší hospodářské činnosti MČ P 13 (VHČ)V. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 31.12.99v případě souhlasu MZ zabezpečit provedení rekonstrukce objektu KOMA ve Stodůlkách