Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nájemného za byt Sezemínská 2029 po zemřelém p. Hamerském

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 33/2000

I. Souhlasí

s odepsáním nájemného ve výši 25.778,- Kč za roky 1994 a 1995 po zemřelém p. Hamerském, Sezemínská ul. 2029II. doporučuje mz


schválit odepsání nájemného ve výši 25.778,- Kč za roky 1994 a 1995 po zemřelém p. Hamerském, Sezemínská ul. 2029


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 02.02.00předložit materiál na nejbližší jednání MZ se stanoviskem MR