Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nájemného za byt v ul. Sezemínská č. 2029 po zemřelém p. Hamerském

02. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 177/2000

I. Souhlasí


s odepsáním nájemného ve výši 25 778,-Kč za roky 1994 a 1995 po zemřelém p. Hamerském, Sezemínská ul. 2029II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[VOWE]


T: 16.02.00zajistit realizaci usnesení MZ, tj. odepsání nájemného ve výši 25 778,-Kč za roky 1994 a 1995 po zemřelém p. Hamerském, Sezemínská ul. 2029