Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelné pokuty – Pavel Hána

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 123/2000


 

I. NESouhlasí

s odepsáním pokuty uložené na základě rozhodnutí živnostenského odboru našeho úřadu vzhledem k její nevymožitelnosti dle přiloženého zdůvodnění ekonomického odboru


ve výši Kč 50.000,- u Hány Pavla  1. VRACÍ a ukládá
*


VO legislativně právního


[KACE]


KT: 31.05.00


1)prověřit prostřednictvím JUDr.Adámkové další možnosti vymožení této pokuty


2)v součinnosti s EKO založit a vést evidenci dlužníků pro podchycení chronických dlužníků