Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelné pokuty

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 178/2000
 


 


 
schvalujeodepsání pokuty uložené v přestupkovém řízení vedeného Občansko-správním odborem našeho úřadu vzhledem k její nevymožitelnosti dle přiloženého zdůvodnění Ekonomického odboru ve výši Kč 5 150,-Kč u Džurbana Dušana