Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelného místního poplatku – M. Dvořáček

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 130/1999


 
 


 


 schvalujeodepsání nevymožitelného místního poplatku, uloženého na základě platebního výměru odboru dopravy MÚ ve výši 37.016,- Kč u p. Miloslava Dvořáčka