Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelného místního poplatku

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 442/1999


I. souhlasís odepsáním místního poplatku uloženého na základě platebního výměru odboru dopravy našeho úřadu vzhledem k jeho nevymožitelnosti dle přiloženého zdůvodnění ekonomického odboruve výši Kč 37.016,-Kč u Dvořáčka MiloslavaII. doporučuje MZschválit odepsání nevymožitelného poplatkuIII. ukládá

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 21.09.99prověřit, podle jaké normy se postupuje při vymáhání místního poplatku nebo pokuty


(příkaz, organizační směrnice), případně tuto normu aktualizovat