Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelných pokut

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 37/1999

 

usnesení  č. 037  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999


 


            doporučuje  mz             


 


souhlasit s odepsáním pokut uložených na základě vydaných rozhodnutí živnostenským odborem našeho úřadu vzhledem k jejich nevymožitelnosti dle přiložených zdůvodnění ekonomického odboru


ve výši Kč      10.000,– u Společnosti TRIO plus, s.r.o.

ve výši Kč      19.600,– u Franěka Jiřího