Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelných pokut

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 441/1999


I. Souhlasís odepsáním pokut uložených v přestupkovém řízení vedeného občansko-správním odborem našeho úřadu vzhledem k jejich nevymožitelnosti dle přiložených zdůvodnění ekonomického odboru


ve výši Kč 450,- u Mudranince Petra


ve výši Kč 950,- u Molíka Radka


ve výši Kč 1.000,- u Zapletala Václava


ve výši Kč 1.100,- u Baloga Jiřího


ve výši Kč 1.150,- u Turka Miroslava


ve výši Kč 1.500,- u Kokyho Petra


ve výši Kč 1.550,- u Duška Jiřího


ve výši Kč 1.550,- u Gaži Miroslava


ve výši Kč 1.550,- u Šarišského Gabriela


ve výši Kč 1.950,- u Valentové Evy


ve výši Kč 2.000,- u Molíka MarkaII. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 29.09.99prověřit možnost jiného způsobu a postupu při vymáhání pokut (prostřednictvím FÚ…)