Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelných pokut

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 577/1999


 
 


 


I. Souhlasís odepsáním pokut uložených v přestupkovém řízení vedeného občansko-správním odborem našeho úřadu vzhledem k jejich nevymožitelnosti dle zdůvodnění Ekonomického odboruve výši Kč 450,- u Mudranince Petra


ve výši Kč 800,- u Bubla Jana


ve výši Kč 950,- u Honzátka Václava


ve výši Kč 1.550,- u Duška Jiřího


ve výši Kč 1. 650,- u Kabátové ZuzanyII. doporučuje

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 31.12.00ve spolupráci s ekonomickým odborem vést evidenci dlužníků, kterým byl dluh městskou částí odepsán