Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelných pokut

18. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 36/2000

I. Souhlasí


s odepsáním pokut uložených v přestupkovém řízení vedeného občansko-správním odborem našeho úřadu vzhledem k jejich nevymožitelnosti dle zdůvodnění ekonomického odboruve výši Kč 500,- u Michalíka Viléma


ve výši Kč 1.500,- u Gabča Stanislava


ve výši Kč 5.150,- u Džurbana DušanaII. doporučuje MZsouhlasit s odpisem nevymožitelné pokuty ve výši 5 150 Kč u Džurbana Dušana