Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelných pokut (rozhodnutí vydané OD)

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 37/1999


 
 


 


Souhlasí


s odepsáním pokuty uložené na základě vydaného rozhodnutí odborem dopravy MÚ MČ Praha 13 vzhledem k jeho nevymožitelnosti dle přiloženého zdůvodnění ekonomického odboru


ve výši: Kč 30 000,- u Společnosti ZO-ZO