Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odepsání nevymahatelných pokut (rozhodnutí vydané ŽIV)

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 38/1999
 


 Souhlasí


s odepsáním pokut uložených na základě vydaných rozhodnutí živnostenským odborem MÚ MČ Praha 13 vzhledem k jejich nevymožitelnosti dle přiloženého zdůvodnění ekonomického odboru


ve výši: Kč 10 000,- u Společnosti Trio plus, s. r. o.


ve výši Kč 19 600,- u Franěka Jiřího